Story Detail

01 Oct 2015

יוצר המורשת של מחר: אמן הקרמיקה גיל אייזק קאופמן

Vox Orbis / 01 Oct 2015 Art

תצלום: גיל אייזק קאופמן, הבעלים של Happy Green Merchant, שואף לסגנון חיים ירוק באמצעות "עבודה עם האדמה כקדר." גייל פישר/Vox Orbis

כשחרס בידיו, כרע אומן הקרמיקה גיל אייזק קאופמן מעל האובניים הרוחשים, הניצבים בסטודיו האוורירי של העסק שלו, Happy Green Merchant, בגולטה. במהירות אך בנחישות, הוא יצר במיומנות סמל קפה מחרס תוך דקות.

"הספל הזה נראה טוב", אמר, בהחליקו תיל ארוך תחת בסיסו הרבח של הכלי כדי להעבירו מן הגלגל לייבוש על גבי לוח עץ.

תצלום: Happy Green Merchant היא פרי מוחו של קאופמן, אומן, קדר, גולש, מוזיקאי ופעיל פילנתרופי בעל שאיפות. גייל פישר/Vox Orbis

קאופמן עובד עם חרס זה 25 שנה. לדבריו החל לעסוק בכך באופן אינסטינקטיבי, "כמו שגולש נכנס למים."

קל לראות את תשוקתו לעניין; ברגע שהחרס נמצא בידיו, הוא מתחיל להפוך אותו ליצירת אמנות באופן רגוע ובמומחיות. הוא יוצר ספלים, קערות, אגרטלים, פסלים ואת היצירות המהוות את החותמת האישית שלו - מגנטים לפי הזמנה. כל אחד מהפריטים מיוצר, עובר שריפה, זיגוג ושריפה מחודשת תוך שימוש בשיטה ייחודית אשר פותחה כולה על ידו.

תצלום: קאופמן שולח דגמי מגנטים פשוטים לפי הזמנה עבור החברה שלו, Happy Green Merchant. גייל פישר/Vox Orbis

"קרמיקה היא תהליך - מכמה היבטים מדובר בתהליך קדוש,", אמר קאופמן. "אתה יוצר משהו שיישאר כאן זמן רב אחריך."

Happy Green Merchant היא מקום המפגש בין תשוקתו של קאופמן לקרמיקה לבין העניין שלו בתחום האמנות. המוצרים הפופולריים ביותר שלו הם מגנטים מקרמיקה לפי הזמנה - אשר כל אחד מהם מציג פן אחר של סגנון החיים של סנטה ברברה, קליפורניה.

קאופמן ו-Green Happy Merchant רואים בתרומה לחברה שליחות אינטגרלית. בקיימו את הציווי מן התורה, תורם קאופמן 10 אחוזים מרווחיו לארגוני צדקה מקומיים. בנוסף הוא מתכנן לחבור לארגוני צדקה בקיום אירועי גיוס כספים, סמינרים חינוכיים ושירותים אחרים, על מנת לסייע לחלוק את הצלחתו עם קהילתו.

באופן כללי צועד קאופמן בשביל שבין איזון חזונו האמנותי לבין המציאות של ניהול עסק. הודות לתשוקה ולחוש עסקי אלה, אומר קופמן, ניצבות בפני Happy Green Merchant, בדומה לחרס עימו הוא עובד, "אפשרויות אין-סופיות."


תירגם עבור Vox Orbis: מאווירה פורטגאנג (2015)